Ayat - Ayat Mengenai Ahli Kitab

Ayat – Ayat Mengenai Ahli Kitab

...(berbuat) yang makruf, dan mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah. Apabila para Ahli Kitab beriman, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Beberapa dari mereka ada yang beriman … ‘...

Isi Kitab - Kitab Menurut Islam

Isi Kitab – Kitab Menurut Islam

...Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS. Al Maidah :...

Konsep Monotheisme Dari Berbagai Agama

Konsep Monotheisme Dari Berbagai Agama

...sekitar 100-150 juta jiwa. Konsep Ketuhanan menurut Konghucu : 1. Sepenuh Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Cheng Xin Huang Tian) 2. Sepenuh Iman menjunjung Kebajikan (Cheng Juen Jie De)...