AWAN TERANG MAJAPAHIT

Antara Prabu Brawijaya, Raden Said dan Sabdopalon

...arti dan makna Nya berarti belum dikatakan muslim, mengerti arti berarti juga mengerti isi memahami makna tercermin dari wujud laku kita. manusia bersaksi tetapi tidak tahu apa yang dipersaksikan nya...

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon ?

...mangrêti.” ”….. Paduka perlu faham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Budha, keturunan Paduka akan celaka, Jawi (orang Jawa yang memahami kawruh Jawa) tinggal Jawan (kehilangan jati diri jawa-nya),...

Legenda Pulau Jawa di Zaman Sweta Dwipa

Legenda Pulau Jawa di Zaman Sweta Dwipa

dahulu disebut Sweta Dwipa. Dari bagian daratan ini salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong...

Ajaran Kejawen Dalam Perkembangan Kepercayaan Baru

Ajaran Kejawen Dalam Perkembangan Kepercayaan Baru

...kata Jawa juga mengalami penjajahan, istilah-istilah Jawa yang dahulu mempunyai makna yang arif, luhur, bijaksana, kemudian dibelokkan maknanya menurut kepentingan dan perspektif subyektif disesuaikan dengan kepentingan “pendatang baru” yang tidak...

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...bahwa pemimpin tersebut selain ber-Islam sejati namun juga berpegang teguh pada kawruh Jawa (ajaran leluhur Jawa tentang laku utama). Sedangkan gunung Perahu seperti telah disinggung di atas adalah Lebak Cawéné....