Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

...juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan...

Misteri 7 tombak Fenomenal Kanjeng Ratu Kidul

Misteri 7 Tombak Pusaka Kanjeng Ratu Kidul

...kenyataan sejarah, akan terus mewarnai pemahaman orang-orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan, sesungguhnya. Mereka saling membenarkan pendapatnya masing-masing dengan mengatas namakan keluarga atau silsilah garis keturunannya....