Menilik Ciri Keturunan Prabu Siliwangi

...Padjadjaran ini, yaitu terdapat ciri khas yang dapat dilihat secara kasat mata/lahiriyah untuk para keturunan Padjadjaran berupa tahi lalat yang membentuk seperti segitiga (untuk seseorang yang masih ada keturunan dari...

Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

...Kakawin Gatotkacasraya berisi tentang cerita ketika sang prabu Kresna, titisan batara Wisnu ingin menikah dengan Dewi Rukmini, dari negeri Kundina, putri prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai...

Misteri Kelahiran Para Dewa

Misteri Kelahiran Para Dewa

...Satyawarna, menikah dengan Batara Wisnu. Putera ketujuh Batara Pancaresi yang bernama Batara Janaka memiliki puteri tunggal yang bernama Batari Nignyata yang menikah dengan Batara Wisnu. Putera kedelapan Batara Pancaresi yang...

Setiap Umat Pasti Akan Diturunkan Para Nabi

...yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu (Wedha) tentang ciri-ciri “KALKY AUTAR” sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dalam...

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

...dengan munculnya seorang pemimpin negeri ini dengan gambaran ebagai berikut: ”Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata....