AWAN TERANG MAJAPAHIT

Antara Prabu Brawijaya, Raden Said dan Sabdopalon

...dahulu, Shang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh Raja-raja Jawa. Hamba jika ingin beristirahat hingga 500 tahun lamanya. Selama hamba beristirahat selalu ada peperangan...

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon ?

...mangrêti.” ”….. Paduka perlu faham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Budha, keturunan Paduka akan celaka, Jawi (orang Jawa yang memahami kawruh Jawa) tinggal Jawan (kehilangan jati diri jawa-nya),...

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...jeung biangna hiji putri pulo Dewata. da puguh titisan raja; raja anyar hésé apes ku rogahala!” ”Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan raja dahulu...

Misteri Kutukan Tutankhamen

tersebut, pertama-tama saya akan sekilas tentang Raja Tutankhamen. Sekilas tentang Raja Tutankhamen Awal Mula Misteri Suku Dogon Mungkin kalian penasaran dengan sang Firaun ini. Raja Tutankhemen adalah raja mesir kuno...