Penampakan Wajah Aneh Saat Gunung Kelud Meletus

Misteri Gunung Kelud

...Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan: “ÓYoh, wong Kediri mbesuk bakal pethuk piwalesku sing makaping kaping yoiku. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi...

Ritual Gunung Kelud

Menguak Misteri di Gunung Kelud

...keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati Lembu Suro sempat bersumpah dengan mengatakan : “Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar....

Misteri Pak Harto dan Ilmu Lembu Petheng

...Indonesia harus memiliki pemimpin yang memiliki ilmu Lembu Petheng. Lembu Petheng sebenarnya bukan ilmu, tetapi sekedar perumpamaan terhadap sosok pemimpin yang tak jelas siapa bapak kandungnya. Seperti Ken Arok dan...

Lembu Andini

Kisah Lembu Andini

...poin-poin positif dari pen-ceritaan kisah ini. Lembu Andini dalam pewayangan Jawa Prabu Pattanam raja bangsa dedemit di Dahulagiri mempunyai tiga putra yaitu, Andini (Andana), Cingkarabala dan Balaupata. Ketiga putra Prabu...

Kesaktian Eyang Suro

Berikan rating dong! BILIKMISTERI.WEB.ID – Ki Ngabei Ageng Soerodiwirdjo (Eyang Suro) nama kecilnya adalah Muhamad Masdan, yang lahir pada tahun 1876 di Surabaya putra sulung Ki Ngabei Soeromihardjo (mantri cacar...