Siapa Sebenarnya Sabdo Palon

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon ?

berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah Ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sbb : 3. Sabda Palon matur sugal, ”Yen kawula boten arsi, Ngrasuka agama Islam, Wit kula puniki...

Misteri Mak Lampir

Gunung Merapi. Dalam persemedian tersebut, Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa yang akhirnya menjadi guru Mak Lampir dan membuatnya jadi sangat sakti hingga sulit ditandingi. Kisah Cinta Mak Lampir Sejatinya,...

Ratu pantai selatan

Makhluk – Makhluk Mitologi Dari Indonesia

..., tetapi masyarakat pesisir Sumatera menganggap Kanjeng Ratu Kidul (Ibu Ratu Kidul) ini sebagai salah satu sosok makhluk Gaib beraliran putih (baik). 2. Nenek Lampir (Mak Lampir) Legenda Nenek Lampir...

Ilustrasi Ratu Adil

Misteri Ratu Adil

...tidak saling bertentangan. Tugas atau peran Sabdo Palon ialah mengadakan “fit and proper test” terhadap “Ratu Adil” satrio piningit. Sabdo Palon memang telah muncul akan tetapi Ratu Adil “Satrio Piningit”...

Legenda Gunung Kelud

Legenda Gunung Kelud

...berpikir keras, Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara, yaitu ia akan mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kyai Garudayeksa dan mengangkat gong Kyai Sekardelima maka dialah yang...