Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...akhir dikatakan : ā€¯Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. Iraha...