1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. Iraha mangsana? Engké, mun geus témbong budak angon!...