Siapa Sebenarnya Sabdo Palon

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon ?

...Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang se tanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah jawa. Sudah digaris kita harus...

Proses Kejadian Nabi Adam A.S Dari Tanah

Proses Kejadian Nabi Adam A.S Dari Tanah

tanah Al-Kautsar; – tanah tapak Baitullah; – tanah Paris; – tanah Khurasan; – tanah (Babylon); – tanah India; – tanah syurga; – tanah Tha’if; Menurut Ibnu Abbas: 1. Kepala Adam...

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...jrih asih, Iya iku ratu rinenggeng sajagad.” “Raja utusan waliyullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Letaknya dekat dengan gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya. Memang raja yang...

Misteri Kutukan Tutankhamen

tersebut, pertama-tama saya akan sekilas tentang Raja Tutankhamen. Sekilas tentang Raja Tutankhamen Awal Mula Misteri Suku Dogon Mungkin kalian penasaran dengan sang Firaun ini. Raja Tutankhemen adalah raja mesir kuno...