Prabu Kian santang

Prabu Kian Santang Mendalami Ilmu Tasawuf

...negara menjadi pajajaran. Di mana di kisahkan pada waktu itu yaitu abad ke 4m atau tahun 450m pernah terdapat putra mahkota yang sakti mandraguna bernama GAGAK LUMAYUNG yang dalam ceritanya...

Misteri Asal Mula Telaga Sarangan

...penjual di sekitar telaga tersebut, yaitu sate kelinci. Sate ini biasanya di hidangkan dengan lontong dan sambal kacang. Satu porsi sate kelinci biasanya di hargai sekitar 7.000 -10.000. di sekitar...

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...paraéh teu boga dosa. Puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan, nu bingung tambah baringung; barudak satepak jaradi bapa. nu...

Pesugihan Gunung Kawi

Misteri Ritual Pesugihan di Gunung Kawi

...gagak hitam, darah harimau putih, rokok menyan,serta perlengkapan ritual lain-lain. Untuk jarak jauh, pelaku cukup mengirimkan uang mahar melalui transper bank,setelah uang diterima,Mas Wijoyo akan membeli alat-alat keperluan ritual dan...