Menguak Misteri di Gunung Merapi

Menguak Misteri di Gunung Merapi

yang digariskan , perintah ku, jagalah puncak merapi kapan saja. Selamatkan rakyatku dari amuk merapi selamanya , ” demikian titah sang Penembahan Senopati kepada juru taman yang telah berubah menjadi...

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

...Lalu selanjutnya terdapat suatu masa yang digambarkan dengan munculnya seorang pemimpin negeri ini dengan gambaran ebagai berikut: ”Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang titisan raja. Titisan raja...

Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

Siapakah Sebenarnya Sosok Jayabhaya ?

...Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkacasraya berisi tentang cerita ketika sang prabu Kresna, titisan batara Wisnu ingin menikah dengan Dewi Rukmini, dari negeri Kundina, putri prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi...