Sejarah Matano dan Asal Usul Mokole

Sejarah Matano dan Asal Usul Mokole

Matano adalah sebuah kampung yang berada di tepi barat danau Matano, dahulu kala Matano dikenal dengan nama Rahampu’u, yang artinya pusat rumah atau rumah pertama,...