Seorang penumpang berfoto dengan co-pilot Fariq Abdul Hamid pada penerbangan sebelumnya.

Seorang penumpang berfoto dengan co-pilot Fariq Abdul Hamid pada penerbangan sebelumnya.

Seorang penumpang wanita berfoto dengan co-pilot Fariq Abdul Hamid pada penerbangan sebelumnya