Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...syair terakhir Ramalan Joyoboyo, Serat Musarar Joyoboyo, Uga Wangsit Siliwangi, Serat Darmagandhul, dan Ramalan Ronggowarsito. Setelah saya membaca dan berusaha memahami dengan segala perenungan, maka sayapun menjadi takjub dibuatnya akan...

Sejarah Makam Keramat Godog

Sejarah Makam Keramat Godog

...Pajajaran”. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, Prabu Siliwangi merubah Keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Kiansantang mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Kiansantang...

Naskah Uga Wangsit Prabu Siliwangi

Naskah Uga Wangsit Prabu Siliwangi

Siliwangi kemudian diikuti dengan menghilangnya Kerajaan Pajajaran di daerah Jawa Barat. Dalam Naskah Uga Wangsit, Prabu Siliwangi berkata bahwa kelak di kemudian hari akan ada banyak orang yang berusaha membuka...

Misteri Prabu Siliwangi Raja Paling Sakti di Tanah Jawa

Bagaimana selanjutnya kisah Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi sendiri tidak diketahui akhir hidupnya. Banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama siluman Harimau Putih menghilang dan memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam Gaib....

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

...Nusantara secara keseluruhan. Gambaran situasi jaman dalam naskah Wangsit Siliwangi ini diawali dengan lambang datangnya serangan dari para ”Kerbau Bule” ke negeri ini yang kemudian digantikan oleh ”Monyet-monyet” selepas Kerbau...