Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

Menguak Tabir dan Warisan Leluhur Nusantara

...akhir dikatakan : ā€¯Jayana buta-buta, hanteu pati lila; tapi, bongan kacarida teuing nyangsara ka somah anu pada ngarep-ngarep caringin reuntas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal, wadal pamolahna sorangan. Iraha...

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon

Siapa Sebenarnya Sabdo Palon ?

...wis minger; centi wektu jejering kalamukti; andayani indering jagad raya; padha asung bhekti. menyerang tanpa pasukan; bila menang tak menghina yang lain; rakyat bersuka ria; karena keadilan Yang Kuasa telah...