Sejarah Singkat Wahabi

Sejarah Singkat Wahabi

wajib diperangi. Sementara, predikat muslim menurut Wahabi, hanya merujuk secara eklusif pada pengikut Wahabi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwan al-Majd fi Tarikh an-Najd. Tahun 1802 M /1217 H, Wahabi menyerang...

Kerjasama Yahudi – Wahabi

Kerjasama Yahudi – Wahabi

wahabi ini maka orang-orang yang tidak ikut wahabi ini dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum wahabi melancarkan perang didalam dan diluar wilyah Najd seperti Yaman, Hijaz dan daerah sekitar Syiria dan...

Apa Itu Al-Ghazwul-Fikri?

kaum Salibis dan Zionis, rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menjerumuskan kaum Muslimin ke dalam jurang sekularisme yang mereka tawarkan. Allah berfirman: ”Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan...

Konspirasi Yahudi – Wahabi

Konspirasi Yahudi – Wahabi

dunia Apa itu wahabi? Wahabi merupakan suatu pemahaman yang di asaskan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab, faham ini di nisbahkan kepada nama bapaknya Abdul wahab sebagai wahabi tidak kepada namanya...