Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

Gambaran Zaman Naskah Wangsit Siliwangi

Bule pergi. Ilustrasi ini melambangkan saat datangnya para penjajah yang ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda. Mereka diistilahkan sebagai “Kerbau Bule” dan “Monyet-moneyet” oleh Prabu Siliwangi. Dengan politik...

Legenda Gunung Kelud

Legenda Gunung Kelud

...gong besar dan berat itu. Ketika Prabu Brawijaya akang memukul gong untuk menutup sayembara itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkepala lembu hendak mengandu keberuntungan. “Ampun, Gusti Prabu! Apakah hamba diperkenankan...

Prabu Darmakusuma

agung kota Demak. Wallahu Alam. Konon, Prabu Yudistira mewariskan salah satu senjata pusaka berupa keris kepada Sunan Kalijaga. Entah dimana sekarang pusaka tersebut. Prabu Darmakusuma adalah putra sulung dari Prabu...

Prabu Kalamercu

Kisah Penyerangan Prabu Kalamercu

...poin-poin positif dari pen-ceritaan kisah ini. Ilustrasi Prabu Kalamercu dalam pewayangan jawa Alkisah Prabu Detya Kalamercu yang menjadi raja bangsa dedemit di Negara Tunggul Wesi telah mendengar penobatan Sang Hyang...

Setiap Umat Pasti Akan Diturunkan Para Nabi

...kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu (Wedha) tentang ciri-ciri “KALKY AUTAR” sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh...