AWAN TERANG MAJAPAHIT

Antara Prabu Brawijaya, Raden Said dan Sabdopalon

...berkenan itu tidak masalah, Toh hanya soal keyakinan yang dipertanggung jawab kan oleh kita sendiri. Pedoman kaum muslim itu syahadat, meskipun Sholat sepanjang waktu jika belum paham akan makna syahadat...

Ajaran Tasawuf Sunan Bonang

Ajaran Tasawuf Sunan Bonang

...dengan maut dan dia akan diikuti oleh sang maut kemana pun ke mana pun ia melangkah. Ujian terbesar seorang penempuh jalan tasawuf atau suluk ialah syahadat da`im qa`im. Syahadat ini...

Misteri Dialog Sunan Kalijaga Dengan Sunan Lawu

...paham syahadat itu juga tetap kafir namanya.” Sang Prabu berkata, “Syahadat itu seperti apa, aku koq belum tahu, coba ucapkan biar aku dengarkan “ Sunan Kalijaga kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu...

Ajaran Tasawuf Sunan Kalijaga

...syahadat, takbir, menghadap kepada Tuhan, dan sakaratul maut. a) Ketakjuban terhadap Syahadat Syahadat sebenarnya kesaksian. Dengan demikian, orang yang bersyahadat berarti orang yang bersaksi. Jelas sekali bahwa syahadat bukan mengucapkan...